فوتبال جهان|لوچانو اسپالتی: کار تیمی به استعداد فردی اولویت دارد/ مصدومیت والرو جدی‌تر از حد تصور است

124/youdl.ir
فوتبال جهان - لوچانو اسپالتی راه پیروزی تیمش مقابل پارما را تمرکز کامل می‌داند.

فوتبال جهان|لوچانو اسپالتی - خبرگزاری تسنیمwww.tasnimnews.com     ۹ فوریهٔ ۲۰۱۹ · ... استعداد فردی اولویت دارد/ مصدومیت والرو جدی‌تر از حد تصور است ... کار تیمی همیشه بر استعداد مقدم است.     لوچانو اسپالتی - آریالینک - پورتال ایرانی | Aryalinkaryalink.com     ۹ فوریهٔ ۲۰۱۹ · ... جهان|لوچانو اسپالتی: کار تیمی به استعداد فردی اولویت دارد/ مصدومیت والرو جدی‌تر از حد تصور است.     فوتبال جهان|لوچانو اسپالتی: کار تیمی به استعداد فردی اولویت ...sp.shafaqna.com     فوتبال جهان|لوچانو اسپالتی: کار تیمی به استعداد فردی اولویت دارد/ مصدومیت والرو جدی‌تر از حد تصور است.     فوتبال جهان؛لوچانو اسپالتی: کار تیمی به استعداد فردی اولویت ...khaandaniha.ir     ۹ فوریهٔ ۲۰۱۹ · ... استعداد فردی اولویت دارد/ مصدومیت والرو جدی‌تر از حد تصور است ... کار تیمی همیشه بر استعداد مقدم است.     تصاویر