استیلی: در اردوی اسفند غیبت هیچ بازیکنی قابل پذیرش نیست/ همه به دنبال حمایت و تقویت تیم امید هستند

5088/youdl.ir
حمید استیلی مدیر تیم فوتبال امید گفت: خوشبختانه همه به دنبال حمایت و تقویت تیم امید هستند و امیدواریم این همکاری‌ها نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد.

تصاویر     استیلی: در اردوی اسفند غیبت هیچ بازیکنی قابل پذیرش نیست ...www.mizanonline.com     ۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۹ · حمید استیلی مدیر تیم فوتبال امید گفت: خوشبختانه همه به دنبال حمایت و تقویت تیم امید هستند و ...     در اردوی اسفند غیبت هیچ بازیکنی قابل قبول نیست - خبرگزاری ...www.farsnews.com     ۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۹ · استیلی در خصوص این جلسه و همچنین تغییر برنامه های آماده سازی ... و خوشبختانه همه به دنبال حمایت و تقویت تیم امید هستند. ... در اردوی اسفندماه دیگر غیبت هیچ بازیکنی قابل پذیرش نیست ...     استیلی: در اردوی اسفند غیبت هیچ بازیکنی قابل پذیرش نیست ...sport.shafaqna.com     حمید استیلی مدیر تیم فوتبال امید گفت: خوشبختانه همه به دنبال حمایت و تقویت تیم امید هستند و امیدواریم این همکاری‌ها ...     استیلی: در اردوی اسفند غیبت هیچ بازیکنی قابل پذیرش نیست ...youdl.ir     5088/استیلی:-در-اردوی-اسفند-غیبت-هیچ-بازیکنی-قابل-پذیرش-نیست/-همه-به- دنبال-حمایت-و-تقویت-تیم-امید-هستند/youdl ...