روحانی: با حمایت مردم، صد در صد از مشکلات عبور می‌کنیم/ روزها و ماه های بهتری را برای ملت پیش بینی می کنیم/ طعنه زدن به گروهی که در خط مقدم است برخلاف مروت است

5129/youdl.ir
رئیس جمهور گفت: دولت این احساس وظیفه را دارد و می‌داند امروز در خط مقدم مبارزه است و بدون کمک و حمایت مردم، حتماً ناموفق است و یقین دارد با حمایت و اتحاد مردم، صد در صد در برابر دشمن موفق می‌شویم و از مشکلات عبور می‌کنیم

روحانی: با حمایت مردم، صد در صد از مشکلات عبور می‌کنیم - نامه نیوزnamehnews.com     ۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۹ · روحانی: با حمایت مردم، صد در صد از مشکلات عبور می‌کنیم/ روزها و ماه های بهتری را برای ملت پیش بینی می کنیم/ طعنه زدن به گروهی که در خط مقدم است برخلاف مروت است. رئیس جمهور گفت: دولت ...     روحانی: با حمایت مردم، صد در صد از مشکلات عبور می‌کنیم/ روزها و ...www.shahrekhabar.com     ۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۹ · روحانی: با حمایت مردم، صد در صد از مشکلات عبور می‌کنیم/ روزها و ماه های بهتری را برای ملت پیش بینی می کنیم/ طعنه زدن به گروهی که در خط مقدم است برخلاف مروت است - نامه نیوز.     روحانی: با حمایت مردم، صد در صد از مشکلات عبور می‌کنیم/ روزها و ...youdl.ir     ... ماه های بهتری را برای ملت پیش بینی می کنیم/ طعنه زدن به گروهی که در خط مقدم است برخلاف مروت است. 5129/روحانی: با-حمایت-مردم،-صد-در-صد-از-مشکلات-عبور- می‌کنیم/-روزها-و-ماه-های-بهتری-را-برای-ملت-پیش- ...     تصاویر     اخبار سایت نامه نیوز | شهرخبرshahrkhabar.com     روحانی: با حمایت مردم، صد در صد از مشکلات عبور می‌کنیم/ روزها و ماه های بهتری را برای ملت پیش بینی می کنیم/ طعنه زدن به گروهی که در خط مقدم است برخلاف مروت استرئیس جمهور گفت: دولت این احساس وظیفه را ...