ابتکار: به دنبال حذف تبصره قانونی بودن ازدواج زیر 13 سال هستیم

5165/youdl.ir
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده‌ با اشاره به وضعیت پرونده عروس 11 ساله ایلامی، اظهار کرد: در حال تدوین لایحه ای جهت ارائه به هیات دولت هستیم تا تبصره‌ای که ازدواج کودکان زیر 13 سال قانونی می‌کند حذف کنیم.

ابتکار: حذف تبصره قانونی بودن ازدواج زیر 13 سال را دنبال می کنیمwww.isna.ir     ۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۹ · ابتکار: حذف تبصره قانونی بودن ازدواج زیر 13 سال را دنبال می کنیم ... در حال تدوین لایحه ای جهت ارائه به هیات دولت هستیم تا تبصره‌ای که ازدواج کودکان زیر 13 سال قانونی می‌کند حذف کنیم.     تصاویر     ابتکار: حذف تبصره قانونی بودن ازدواج زیر 13 سال را دنبال می کنیمkhabarfarsi.com     ۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۹ · ابتکار: حذف تبصره قانونی بودن ازدواج زیر 13 سال را دنبال می کنیم ... در حال تدوین لایحه ای جهت ارائه به هیات دولت هستیم تا تبصره ای که ازدواج کودکان زیر 13 سال قانونی می کند حذف کنیم.     ابتکار: حذف تبصره قانونی بودن ازدواج زیر 13 سال را دنبال می ...www.ghatreh.com     ۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۹ · ابتکار: حذف تبصره قانونی بودن ازدواج زیر 13 سال را دنبال می کنیم ... در حال تدوین لایحه ای جهت ارائه به هیات دولت هستیم تا تبصره ای که ازدواج کودکان زیر 13 سال قانونی می کند حذف کنیم.     [XLS] Sheet1 - سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتfoia.iran.gov.ir     بدینوسیله به استحضار میرساند متن خبر زیر در فضای مجازی منتشر شده است: وزیر ...... به استناد تبصره دو از مادۀ نه قانون مطبوعات :تبصره ٢ - برای نشریات داخلی یک ...... روز هستیم و روز دیگر شاید نباشیم اما مردمی بودن ضمانت مناسبی برای ماندگاری ...     وزارت دادگستریjustice.ir     ... آغاز شد · برنامه آموزش مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران با کره جنوبی دو سال تمدید شد ... برگزاری همایش آموزش، تقویت زیر ساختها و تعیین استراتژی مالکیت فکری ..... در آیین افتتاح 70 پروژ عمرانی شیراز: دولت با جدیت به دنبال اجرای قانون است ...