محمود صادقی: دولت دوم آقای روحانی دچار یک نوع آشفتگی مفهومی و رویکردی شد/همه چیز مشروعیت خود را از مردم می گیرد/

76/youdl.ir
محمود صادقی حقوقدان و نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی عملکرد هیات نظارت را از عوامل تضعیف مجلس شورای اسلامی می‌داند و می‌گوید: به جرأت می توانم بگویم که هیات‌های نظارت بالای ۹۰ درصد به جناح اصولگرا وابسته هستند که این امر در قضاوت هایشان تاثیر می‌گذارد و خروجی این نه تنها از بُعد سیاسی بلکه از بعد کارشناسی منجر به تضعیف بیشتر مجلس در هر دوره شده است.

صادقی: دولت دوم روحانی دچار آشفتگی شد - روزنامه دنیای اقتصادdonya-e-eqtesad.com     ۸ فوریهٔ ۲۰۱۹ · محمود صادقی درباره دستاوردهای انقلاب گفتک ما در شاخص آزادی سیاسی ... یعنی همه چیز مشروعیت خود را از مردم می گیرد. ... همچنین دولت دوم آقای روحانی دچار یک نوع آشفتگی مفهومی و رویکردی شد ...     تصاویر